تکنوگاز

مجموعه ی کاچار با اراِیه محصولات توکار از برند تکنوگاز ایتالیا در هشتمین نمایشگاه تخصصی معماری داخلی - کابینت - درب - لوستر وکالای خواب استان یزد حضور دارد 
تاریخ برگزاری نمایشگاه از روز دوشنبه مورخ 98/09/18 لغایت جمعه 98/09/22 درشهرک نمایشگاه های بین المللی یزد واقع در جاده کنار گذر- نبش تقاطع یزد- کرمان -شیراز میباشد 

برچسب ها :